ஹார்மோன் சமநிலை இல்லாமல் இருப்பதன் மோசமான விளைவுகள்

Author - Mona Pachake

வியர்வை

எடை அதிகரிப்பு

சோர்வு

முடி கொட்டுதல்

கருவுறாமை

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்

மேலும் அறிய