அதிக நேரம் உட்கார்ந்திருப்பதால் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள்

Author - Mona Pachake

உடல் வலி

இதய பிரச்சனைகள்

மோசமான தோரணை

மூளையில் பாதிப்பு

எடை அதிகரிப்பு

நீரிழிவு நோய் ஆபத்து

நீங்கள் வெரிகோஸ் வேய்ன்ஸ் உருவாக்கலாம்