அதிக தூக்கத்தின் மோசமான விளைவுகள்

வகை 2 நீரிழிவு.

இருதய நோய்.

உடல் பருமன்.

மனச்சோர்வு.

தலைவலி.

மருத்துவ நிலையில் இருந்து இறக்கும் அதிக ஆபத்து.