பெண்களே! புகை பிடிக்காதீர்கள் ..

பெண்களின் ஆரோக்கியத்தில் புகைபிடிப்பதால் ஏற்படும் தீங்கான விளைவுகள்

 முடக்கு வாதம்.

ஈறு பிரச்சனைகள்.

கண்புரை.

கர்ப்ப பிரச்சினைகள்.

அல்சர் பிரச்சினைகள்.

மனச்சோர்வு.

மெனோபாஸ்.