புகைபிடிப்பதால் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள்

Dec 27, 2022

Mona Pachake

புற்றுநோய்.

சுவாச பிரச்சனைகள்

இருதய நோய்

நீரிழிவு நோய்.

பல் பிரச்சனைகள்.

காது கேளாமை.

பார்வை இழப்பு