உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் கெட்ட பழக்கங்கள்

Feb 07, 2023

Mona Pachake

போதிய தண்ணீர் அருந்தாமல் இருப்பது

இரவில் தாமதமாக சாப்பிடுதல்.

போதுமான உடற்பயிற்சி இல்லாமை

தூக்கத்தை குறைத்தல்

சோடியம் அதிகம் சாப்பிடுவது.

வேலை செய்யும்போது உங்கள் உணவை உண்ணுதல்