எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த அடிப்படை மற்றும் ஆரோக்கியமான குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் காய்கறிகளை தினமும் சாப்பிடுங்கள்

வலிமை பயிற்சி மற்றும் எடை தாங்கும் பயிற்சிகள் செய்யுங்கள்.

போதுமான புரதத்தை உட்கொள்ளுங்கள்.

கால்சியம் அதிகம் உள்ள உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

வைட்டமின் டி மற்றும் கே நிறைய கிடைக்கும்.

மிகக் குறைந்த கலோரி உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்.

நிலையான, ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்.