வாய் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க அடிப்படை மற்றும் எளிய குறிப்புகள்

Dec 19, 2022

Mona Pachake

ஃவுளூரைடு கலந்த தண்ணீரைக் குடித்து, ஃவுளூரைடு பற்பசையைக் கொண்டு பிரஷ் செய்யவும்.

நல்ல வாய் சுகாதாரத்தை பழக்கவழக்கங்களை கடைபிடிக்கவும்.

வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது உங்கள் பல் மருத்துவரை சந்திக்கவும்

புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டாம்.

மதுபானங்களை கட்டுப்படுத்துங்கள்

உங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருந்தால், நோயைக் கட்டுப்படுத்த வேலை செய்யுங்கள்.