தண்ணீரின் அடிப்படை நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது மூட்டுகளை உயவூட்டுகிறது

இது உடல் முழுவதும் ஆக்ஸிஜனை வழங்குகிறது

இது சருமத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் அழகையும் அதிகரிக்கிறது

இது உடல் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

செரிமான அமைப்பு அதைப் பொறுத்தது

இது உடல் கழிவுகளை வெளியேற்றும்

இது இரத்த அழுத்தத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது

மேலும் அறிய