அடிப்படை கண் பராமரிப்பு குறிப்புகள்

Sep 03, 2022

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான, சீரான உணவை உண்ணுங்கள்.

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்.

வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

சன்கிளாஸ் அணியுங்கள்.

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்.

பிற ஆபத்து காரணிகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.