ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கான அடிப்படை பழக்கவழக்கங்கள்

காலை உணவு உண்ணுங்கள்.

உங்கள் உணவை திட்டமிடுங்கள்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

படுக்கையில் உங்கள் மொபைலைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துங்கள்

தினமும் புதிதாக ஏதாவது கற்றுக் கொள்ளுங்கள்

புகை பிடிக்காதீர்கள்

நன்கு உறங்கவும்