தூக்கத்தின் அடிப்படை ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

எடையை பராமரிக்க அல்லது குறைக்க உதவலாம்

செறிவு மற்றும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்த முடியும்

தடகள செயல்திறனை அதிகரிக்க முடியும்

உங்கள் இதயத்தை பலப்படுத்தலாம்

வகை 2 நீரிழிவு அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது

ஆரோக்கியமான நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை ஆதரிக்கிறது

மோசமான தூக்கம் மனச்சோர்வுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

மேலும் அறிய