நிலையான எடை இழப்புக்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் உணவை ஃபைபர் உள்ளடக்கத்துடன் நிரப்பவும்

சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரையின் உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும்

ஆரோக்கியமான கொழுப்புக்கான இடத்தை உருவாக்குங்கள்

நீங்கள் விரும்பும் போதெல்லாம் நடக்கவும்

புரதச்சத்து நிறைந்த காலை உணவை உண்ணுங்கள்

பழங்களை சாறாக இல்லாமல் திடமாக உட்கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள்

நீரேற்றத்துடன் இருங்கள்

மேலும் அறிய