Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுவதற்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

Oct 17, 2022

Mona Pachake

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை நிறைய சாப்பிடுங்கள்.

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

அதிக மீன் சாப்பிடுங்கள்

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

நிறைவுற்ற கொழுப்பு மற்றும் சர்க்கரையின் உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும்.

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

உப்பு குறைவாக சாப்பிடுங்கள்

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

Inside look

Inside look

Inside look

Inside look

காலை உணவைத் தவிர்க்காதீர்கள்.