உங்கள் வொர்க்அவுட்டைத் தொடங்குவதற்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

Jan 09, 2023

Mona Pachake

யதார்த்தமான இலக்குகளை அமைக்கவும்

உங்கள் உடலைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

உடற்பயிற்சி செய்யும் போது அவசரப்பட வேண்டாம்

உங்கள் நண்பருடன் சேர்ந்து செய்யுங்கள்

நீங்கள் உடற்பயிற்சியை நாளின் எந்த நேரத்திலும் செய்யலாம்

வில் பவர் மற்றும் நிலைத்தன்மை மிகவும் முக்கியம்