உங்கள் கல்லீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க அடிப்படை குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்.

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

நச்சுக்களை தவிர்க்கவும்

மதுவை பொறுப்புடன் பயன்படுத்துங்கள்

தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்

ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் கைகளை கழுவவும்