மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க உதவிக்குறிப்புகள்

உங்கள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்கள்.

தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

புகையிலை மற்றும் நிகோடின் பொருட்களை பயன்படுத்துவதை நிறுத்துங்கள்.

எதையும் செய்வதற்கு முன்னும் பின்னும் ஓய்வெடுங்கள்

மன அழுத்தத்தின் தூண்டுதல்களைக் குறைக்கவும்.

உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

யதார்த்தமான இலக்குகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் அமைக்கவும்.