ஏரியல் யோகாவின் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சமநிலையுடன் போராடும் ஒருவருக்கு அது ஆதரவாக இருக்கும்.

ஹாப் தசைகளை பலப்படுத்துகிறது

சுவாசத்திற்கு உதவுகிறது

மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது

உங்கள் தோரணையை சரியாக்குகிறது

நிறைய கலோரிகளை எரிக்கிறது

உங்கள் உடலை இலகுவாகவும் நெகிழ்வாகவும் ஆக்குகிறது