குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

தாய்ப்பால் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த ஊட்டச்சத்தை வழங்குகிறது

தாய்ப்பாலில் முக்கியமான ஆன்டிபாடிகள் உள்ளன

தாய்ப்பால் கொடுப்பது நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கும்

குழந்தையின் ஆரோக்கியமான எடையை ஊக்குவிக்கிறது

குழந்தைகளை புத்திசாலியாக மாற்றலாம்

எடை குறைக்க உதவலாம்

கருப்பை சுருங்க உதவுகிறது