சுவாச பயிற்சிகளின் அற்புதமான நன்மைகள்

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது

பதட்டத்தை தணிக்கிறது

தூக்கத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கிறது

உடலின் நச்சுத்தன்மையைக் குறைக்கிறது

செரிமான அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது

இருதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

செறிவை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் உடலை வலிமையாக்குகிறது