உணவை சரியாக மென்று சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உடல் பருமன் தடுப்பு.

சுவை உணர்வின் வளர்ச்சி.

பேச்சு வளர்ச்சி.

மூளை வளர்ச்சி.

பல் நோய்கள் தடுப்பு.

புற்றுநோய் தடுப்பு.

ஆரோக்கியமான வயிறு மற்றும் குடல்.