சக்ராசனம் செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Feb 28, 2023

Mona Pachake

நுரையீரலுக்கு நல்லது

மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்தை குறைக்க உதவுகிறது

உங்கள் பார்வையை கூர்மையாக்குகிறது

முதுகெலும்பை பலப்படுத்துகிறது.

உங்கள் உடலில் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது

மன ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் பசியை அதிகரிக்கிறது மற்றும் மலச்சிக்கலை விடுவிக்கிறது