தலை மசாஜ் செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Mar 27, 2023

Mona Pachake

தலைவலியிலிருந்து விடுபட உதவுகிறது

மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

நரம்பு மண்டலத்திற்கான நன்மைகள்

உச்சந்தலையில் ஏற்படும் தொற்றுகளை குறைக்கிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

தூக்கமின்மையின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது