பிளாங்க் பயிற்சிகளை தினமும் செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Jan 12, 2023

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான தோரணை.

சமநிலை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.

உடல் சீரமைப்பை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் நோயைத் தவிர்க்க உதவுகிறது.

முக்கிய வலிமையை உருவாக்குங்கள்.

வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது.

உடல் நெகிழ்வுத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.

ஒட்டுமொத்த மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.