மெதுவாக சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

திருப்தியை அதிகரிக்கிறது

எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கிறது

சிறந்த உணவு தேர்வுகளை செயல்படுத்துகிறது

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

அதிகமாக சாப்பிடுவதைத் தடுக்கிறது

உங்கள் வாய்வழி சுகாதாரத்திற்கு நல்லது