மாதவிடாய் காலத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Mar 30, 2023

Mona Pachake

உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது உடற்பயிற்சி செய்வதன் நன்மைகள் இவை தான்

உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது

வலி குறைக்க உதவுகிறது

சுழற்சியை சீராக்குகிறது

உங்கள் மனநிலையை அதிகரிக்கிறது

வயிறு உப்பசத்தை குறைக்கிறது

சோர்வைக் குறைக்கிறது