மாலை நடைப்பயிற்சி செல்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உங்களை நன்றாக தூங்க வைக்கிறது

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

சிறந்த செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

உளவியல் அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

முதுகு வலியை குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது

தசைகளை வலுவாக்கும்

மேலும் அறிய