தினமும் ஜாகிங் அல்லது வாக்கிங் செய்வதன் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் இருதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

சகிப்புத்தன்மை மற்றும் சகிப்புத்தன்மையை உருவாக்குகிறது

உங்கள் மூளைத்திறனை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் கீழ்-உடல் தசைகளை வலுப்படுத்துங்கள்

உங்கள் மன ஆரோக்கியத்தை மாற்றுகிறது

உங்கள் படைப்பு திறனை திறக்கிறது

ஓடுவது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது