லாவெண்டரின் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நல்ல தூக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது

பூஞ்சை மற்றும் பாக்டீரியா தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

உங்கள் மூளையைப் பாதுகாக்கிறது

வலியைக் குறைக்க முடியும்

செரிமான பிரச்சனைகளை போக்க உதவுகிறது

மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தை குறைக்கிறது

அரிப்பு பூச்சி கடித்தலை ஆற்றும்