பற்களுக்கு வேம்பு பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக உங்கள் பற்களை பாதுகாக்கிறது

அல்கலைன் அளவை பராமரிக்கிறது

உங்கள் ஈறுகளை பலப்படுத்துகிறது

பிளேக் தடுக்கிறது

பற்களை வெண்மையாக்க உதவுகிறது

துர்நாற்றத்தை நீக்குகிறது