குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு விளையாடுவதன் நன்மைகள்

Sep 03, 2022

Mona Pachake

சிறந்த தூக்கம்.

வலுவான இதயம்.

நுரையீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது.

நம்பிக்கையை அதிகரிக்கிறது

மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது.

மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது