தினமும் 3 கிமீ ஓடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

மாரடைப்பு அல்லது பக்கவாதத்தால் ஏற்படும் இறப்பு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இருதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

புற்றுநோயை உருவாக்கும் அபாயத்தை குறைக்கிறது

நரம்பியல் நோய்களை உருவாக்கும் அபாயத்தை குறைக்கிறது

ஓடுவது நன்றாக தூங்க உதவுகிறது.

ஓடுவது உங்கள் முழங்கால்கள் மற்றும் முதுகு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்

ஓடுவது உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது

மேலும் அறிய