ஸ்கிப்பிங் கயிற்றைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

செறிவு அதிகரிக்கிறது

ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துகிறது

சகிப்புத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது மற்றும் சோர்வைப் போக்குகிறது

உங்கள் எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது

மன ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

தொப்பையை குறைக்கிறது