மண் பானையைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

ஊட்டச்சத்து மதிப்பைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது

உணவில் தாதுக்களை சேர்க்கிறது

அமில மதிப்பை நடுநிலையாக்குகிறது

பாக்டீரியாவை விலக்கி வைக்கிறது

குறைந்த எண்ணெயைப் பயன்படுத்துகிறது

உணவை மேலும் சுவையாக்கும்

தண்ணீரை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும்