உங்கள் மூளைக்கு வைட்டமின் பி - நன்மைகள்

மனச் சரிவைத் தடுக்கிறது

மனநலக் கோளாறுகளைத் தடுக்கிறது

ஆற்றலை வழங்குகிறது

டோபமைன் ஊக்கியாக செயல்படுகிறது

உங்கள் நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் இரத்தத்தை நச்சு நீக்குகிறது