தினமும் 10,000 படிகள் நடப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Feb 15, 2023

Mona Pachake

எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கிறது

மனதை தெளிவுபடுத்துகிறது

தூக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த அழுத்தத்தை மேம்படுத்துகிறது

கவலை மற்றும் மனச்சோர்வை குறைக்கிறது

இரத்த குளுக்கோஸை உறுதிப்படுத்துகிறது.

இதய நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கிறது