கர்ப்ப காலத்தில் தர்பூசணியின் நன்மைகள்

May 15, 2023

Mona Pachake

நீரிழப்பைத் தடுப்பது முதல் காலை நோய்க்கு உதவுவது வரை கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு தர்பூசணியில் பல நன்மைகள் உள்ளன

கர்ப்ப காலத்தில் தர்பூசணியின் சில நன்மைகள் இங்கே

இது உங்களை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கிறது, இது கர்ப்ப காலத்தில் அவசியம்

இது கர்ப்ப காலத்தில் குமட்டலை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது மற்றும் நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்க உதவுகிறது

கர்ப்பத்தை உறுதி செய்வதற்கும், சரியான செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் ஏற்படும் அமிலத்தன்மையைப் போக்க உதவுகிறது

தர்பூசணி உங்கள் உடலில் இருந்து நச்சுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது

கர்ப்ப காலத்தில் சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் சரியாக செயல்பட உதவுகிறது