தினமும் உடற்பயிற்சி செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

வழக்கமான உடற்பயிற்சி பல நோய்களைத் தடுக்க உதவுகிறது மற்றும் அவற்றில் சில இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன

பக்கவாதம்.

வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி.

உயர் இரத்த அழுத்தம்.

வகை 2 நீரிழிவு.

மனச்சோர்வு.

கவலை.