உங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க சிறந்த மற்றும் எளிய குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்கள்.

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

ஆரோக்கியமான எடையுடன் இருங்கள்.

புகைபிடிப்பதை விட்டுவிடுங்கள் மற்றும் புகைபிடிப்பவர்களிடமிருந்து விலகி இருங்கள்

உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும்.

அளவாக மட்டுமே மது அருந்தவும்.

மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கவும்.

மேலும் அறிய