ஒரு நாளைக்கு 10000 படிகள் நடப்பதன் சிறந்த பலன்கள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் மாரடைப்பு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கிறது

இரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது

உங்கள் ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

நம்பிக்கை மற்றும் மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது

தூக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது

வலுவான எலும்புகள் மற்றும் தசைகளை உருவாக்குகிறது

மேலும் அறிய