தினமும் ஒர்க் அவுட் செய்வதன் சிறந்த பலன்கள்

Author - Mona Pachake

சிறந்த தூக்கத்தை அதிகரிக்கிறது

எலும்புகளை வலுவாக்கும்

உங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது

வகை 2 நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இது ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

உடற்பயிற்சி சரும ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்

எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

மேலும் அறிய