சரியான மாதவிடாய் சுழற்சிக்கான சிறந்த பானங்கள்

ஸ்பியர்மின்ட் டீ.

கெமோமில் தேயிலை.

வெந்தயம்

அலோ வேரா

பிளம் சாறு.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்.

மூலிகை பானங்கள்.