விருந்துக்குப் பிறகு உங்கள் உடலில் உள்ள நச்சை நீக்குவதற்கு சிறந்த பானங்கள்

Author - Mona Pachake

தண்ணீர்.

இஞ்சி தேநீர்.

ஆப்பிள்-இலவங்கப்பட்டை நீர்.

புதினா எலுமிச்சைப் பழம்.

வெள்ளரி புதினா டிடாக்ஸ் பானம்.

மாதுளை சாறு

எலுமிச்சை மற்றும் தேன் தண்ணீர்

மேலும் அறிய