ஆரோக்கியமான கல்லீரலுக்கு சிறந்த உணவுகள்

May 07, 2023

Mona Pachake

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த நீங்கள் குடிக்கக்கூடிய சிறந்த பானங்களில் காபியும் ஒன்றாகும்.

தேநீர் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும் என்று பரவலாகக் கருதப்படுகிறது, ஆனால் அது கல்லீரலுக்கு குறிப்பிட்ட நன்மைகளை அளிக்கும் என்று சான்றுகள் காட்டுகின்றன.

திராட்சைப்பழத்தில் இயற்கையாகவே கல்லீரலைப் பாதுகாக்கும் ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் உள்ளன. திராட்சைப்பழத்தில் காணப்படும் இரண்டு முக்கிய ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நரிங்கெனின் மற்றும் நரிங்கின் ஆகும்.

அவுரிநெல்லிகள் மற்றும் குருதிநெல்லிகளில் அந்தோசயினின்கள், ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் உள்ளன. இந்த பெர்ரிகளின் சாறுகள் நல்ல கல்லீரல் ஆரோக்கியத்துடன் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்

திராட்சை, குறிப்பாக சிவப்பு மற்றும் ஊதா திராட்சை, கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு பயனளிக்கும் பல்வேறு நன்மை பயக்கும் தாவர கலவைகளைக் கொண்டுள்ளது.

பீட்ரூட் சாறு நைட்ரேட்டுகள் மற்றும் பீட்டாலைன்கள் எனப்படும் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் மூலமாகும், இது இதயம் மற்றும் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு பயனளிக்கும். இது உங்கள் உடலில் நச்சுத்தன்மையை நீக்குகிறது

கொழுப்பு மீன்களில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன, இவை கல்லீரல் நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளாகும்.