நல்ல வாய் ஆரோக்கியத்திற்கான சிறந்த உணவுகள்

சீஸ், பால் மற்றும் தயிர்.

செலரி, கேரட்

பச்சை காய்கறிகள்

ஆப்பிள்

கொட்டைகள்

இறைச்சி மற்றும் கொழுப்பு மீன்

தேநீர் மற்றும் காபி.