வயிறு உப்பசத்திற்கான காரணங்கள்

Nov 17, 2022

Mona Pachake

புகைபிடித்தல்

மலச்சிக்கல்

அதிகமாக உண்பது

அதிகமாக மது அருந்துதல்

எடை அதிகரிப்பு

மாதவிடாய்