40 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு சிறந்த உணவு

ஆளி விதைகள்

சால்மன் மீன்

அவகோடா

சாக்லேட்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

பெர்ரி

பூண்டு