40 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு சிறந்த உணவு

பச்சை தேயிலை தேநீர்

ஆப்பிள்

புரதம் நிறைந்த உணவுகள்

வெந்தய விதைகள்

இலவங்கப்பட்டை

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உட்கொள்வதை குறைக்கவும்