உங்கள் கண்களுக்கு நல்ல சிறந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கேப்சிகம்

சூரியகாந்தி விதைகள் மற்றும் கொட்டைகள்.

கீரைகள் காய்கறிகள்

சால்மன் மீன்.

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள்.

முட்டைகள்.