தசை ஆரோக்கியத்திற்கு சாப்பிட சிறந்த உணவுகள்

முட்டைகள்.

சால்மன் மீன்.

தயிர்.

சூரை மீன்

மாட்டிறைச்சி.

இறால்

சோயாபீன்ஸ்.